inbeeld

Eindpublicaties

Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 waarbij 23 onderwijsstichtingen in Limburg haar krachten bundelden is er een hoop onderzocht, geexperimenteerd en uitgevoerd. Belangrijke resultaten, bevindingen en producten zijn samengevat in 4 publicaties.


SIEN Eindrapportage
Aan de hand van de 4 programmalijnen blikken we in deze rapportage terug op alle activiteiten en de daarbij horende feiten en cijfers. Lees hier het rapport. Klik op de afbeelding.

Eindrapport - Kwaliteit en effecten van cultuuredcuatie in het 
De Universteit Maastricht heeft de kwaliteiten en effecten van het programma CMK13-16 onderzocht. Lees hier het rapport. Klik op de afbeelding.


Niet stapelen maar integreren  
Scholen zijn met verschillende vragen om cultuur te integreren in het onderwijs aan de slag gegaan. Lees hier alle recepten, verhalen en tips binnen de 4 invalshoeken. Klik op de afbeelding.Cultuuredcuatie en de 21-eeuwse vaardigheden
De Universiteit maastricht  heeft een Meta onderzoek gedaan naar cultuureducatie en 21e eeuws vaardigheden. Theorie en praktijk ontmoeten elkaar in dit rapport. Klik op de afbeelding.